info@td-is.cz            +420 377 441 025

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

je sadou konstrukčních a inženýrských nástrojů pro návrh výrobků a výrobních provozů. Tyto nástroje jsou navzájem ideálně propojeny, aby je bylo možné využívat na jednotlivé fáze projektu tak, jak je inženýři právě potřebují k řešení svých úkolů.

Systém je rozšířen o integrované řešení pro programování CNC strojů Autodesk HSM, o simulační a optimalizační nástroje Nastran In-CAD a také o nástroje pro nesting dílů řezaných z tabulí plechů či jiných materiálů.

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

přináší možnost lépe navrhovat, vizualizovat a simulovat výsledný produkt bez nutnosti výroby prototypu. Pokrývá celý řetězec vývoje vašich produktů od návrhu až po detailní konstrukci, ale podporu výroby.

Proč používat Autodesk Product Design & Manufacturing Collection?

Poskytne vám všechny nástroje pro komplexní digitální prototypování vašich produktů

Zahrnuje design, konstrukci, factory design, vizualizace, simulace, správu a řízení

Obsahuje nástroje pro mechanickou i elektrickou část výrobků

Podporuje týmovou práci na projektech, umožňuje sdílení veškerých TPV dat v rámci týmů

Zahrnuje nástroje správy produktu a projektových dat, nástroje pro vyhledávání a znovupoužití návrhových i konstrukčních dat

CAM systém podporuje 2,5 až 5-ti osé obrábění, ale i aditivní výrobu (3D tisk)

Nástroje pro nesting – optimální rozmístění plochých dílů pro výrobu řezáním či pálením z plechů a podobných polotovarů

Umožní používat cloudové technologie pro design, vizualizaci a efektivní sdílení dat

Zahrnuje nástroje pro modelování a simulaci výrobních systémů, tvorbu 2D a 3D layoutů, nástroje pro konstrukci výrobních buněk a jejich vybavení, vizualizací, simulaci, integraci různorodých dat a jejich analýzu, nástroje pro sdílení a komunikaci projektů i pro správu a řízení

Obsahuje reprezentace strojů, dopravních a bezpečnostních systémů a vybavení pracovišť řady výrobců, s možnosti rozšíření o vlastní sady

Nástroje v sadě
 • Inventor Professional – software 3D CAD pro strojírenské navrhování
 • Inventor Nesting – software pro skládání skutečných tvarů pro Inventor za účelem optimalizace využití polotovarů
 • Inventor Tolerance Analysis – nástroj pro rozměrovou analýzu pro Inventor
 • AutoCAD včetně specializovaných sad nástrojů  – software k vytváření 2D a 3D návrhů CAD pro strojírenství, stavebnictví a architekturu, TZB, elektrotechniku, potrubní systémy, tvorbu map i geodezii.
 • Inventor Nastran – software pro analýzy metodou konečných prvků integrované do CAD
 • Factory Design Utility – nástroje pro návrh layoutů, plánování a ověřování výrobních provozů a zařízení
 • Vault  – software pro správu dat produktů
 • Fusion 360 – nová generace cloudového softwaru 3D CAD/CAM/CAE pro kompletní návrh a výrobu produktu
 • Navisworks Manage – software pro revize projektů s analýzou 5D a simulaci návrhu
 • 3DS MAX – 3D modelovací, animační a rendrovací software pro tvorbu pokročilých animací a vizualizací návrhů
 • Recap Pro – software a služby pro zpracování mračen bodů z 3D skenování a fotografii pro následné využití v CAD systémech
 • Autodesk Drive – cloudové úložiště s podporou CAD pro jednotlivce a malé pracovní týmy
 • Autodesk Rendering –rychlé rendrování ve vysokém rozlišení v cloudu
 • Inventor CAM – integrované řešení pro 2,5osé až 5osé obrábění CAD/CAM pro aplikace Inventor a SOLIDWORKS – k dispozici jako Inventor HSM a HSMWorks

Dostupnost systému

Průmyslová sadaAutodesk Product Design & Manufacturing Collection je k dispozice v jednouživatelské nebo víceuživatelské (síťové) verzi. Lze ji pořídit formou pronájmu (subscription) na období 1-3 roky (případně i kratší dobu).

 

Aplikace v Autodesk PRDM Collection

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »