Systém na správu dat a spolupráci pracovních týmů

Autodesk Vault je PDM systém správy dat, který tvoří, spolu s ostatními produkty Autodesk, komplexní řešení tvorby digitálního prototypu. Pracuje se všemi návrhovými daty, bezpečně je ukládá a spravuje v centrální databázi. Pracovnímu týmu uživatelů tak pomáhá vytvářet, sdílet, vyhledávat a opakovaně používat informace o vyvíjených produktech. Díky automatizaci opakujících se procesů v TPV umožňuje věnovat více času kreativním činnostem.

Autodesk Vault existuje ve 2 verzích:

  • Autodesk Vault (Basic)
  • Autodesk Vault Professional

Vault Professional navíc rozšiřuje využití správy dokumentace i pro ne-CAD uživatele a integraci do poštovního klienta (outlook), má  i  rozšířenou funkcionalitu o práci s kusovníky, s možností integrace  na ERP systémy a ne-CAD aplikace a podporuje změnová a schvalovací řízení.

Proč implementovat Autodesk Vault?

Získáte komplexní systém správy dat (PDM) pro váš tým.
Zrychlíte a zproduktivníte vaši práci – ušetříte a uvedete vaše produkty dříve na trh.
Vaše projekty budou pod kontrolou z pohledu nákladů i termínů.
Veškerá vaše data budou uložena v bezpečí s řízeným přístupem.
Rychle a jednoduše vyhledáte a opakovaně použijete již existující data.
Budete mít pod kontrolou kusovníky, změnová řízení, procesy atd.
Veškerá data z TPV můžete sdílet do výroby, obchodu či managementu.

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU

Správa produktu a projektových dat
Pořizování, organizace a sledování dat, simulací i procesů vč. dokumentace
Tvorba a správa kusovníků
Podpora a řízení revizí
Efektivní vyhledávání a znovupoužití návrhových i konstrukčních dat
Podpora spolupráce na vývoji a konstrukci výrobku (Concurrent Engineering)
Podpora týmové práce na projektech, reportování, dashboard, vizualizace dat
Automatizace životního cyklu produktu
Podpora změnových řízení
Jednoduchá administrace
Nastavitelná úroveň zabezpečení
Řízení přístupových práv a uživatelů
Integrace s CAD/CAM/CAE
Integrace s Microsoft Office
Integrace s Microsoft Sharepoint
Integrace s ERP systémy
Podpora spolupráce na projektech AEC (Architectire Engineering & Construction)

Která verze Autodesk Vault je pro vás vhodná?

FunkceVault BasicVault Professional
Základní správa dat
Přímá CAD integrace
Podpora AnyCAD
Rychlé vyhledávání dat
Centrální umístění projektových dat
Opětovné využívání dat
Simultání navrhování
Jednoduchá administrace
Rychlé, flexibilní nasazení
Integrace MS Office (Word, Excel, PP)
Pokročilá správa dat
Vizuální správa dat pro Inventor
Automatizace úloh a vytváření výstupů
Automatické publikování a řízení PDF
Projekty a reportování
Správa revizí
Pružná ochrana dat
Integrace Microsoft Outlook
Životní cyklus výrobku
Vault Office (pro ne-CAD uživatele)
Správa kusovníků (BOM)
Automatizace změnového řízení
Vlastní objekty
Replikace mezi lokacemi
Revit integrace
ERP integrace

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2021 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »