Systém na správu dat a spolupráci pracovních týmů

Autodesk Vault je PDM systém správy dat, který tvoří, spolu s ostatními produkty Autodesk, komplexní řešení tvorby digitálního prototypu. Pracuje se všemi návrhovými daty, bezpečně je ukládá a spravuje v centrální databázi. Pracovnímu týmu uživatelů tak pomáhá vytvářet, sdílet, vyhledávat a opakovaně používat informace o vyvíjených produktech. Díky automatizaci opakujících se procesů v TPV umožňuje věnovat více času kreativním činnostem.

Autodesk Vault existuje ve 3 verzích:

  • Autodesk Vault (Basic)
  • Autodesk Vault Workgroup
  • Autodesk Vault Professional

Vault Workgroup navíc rozšiřuje využití správy dokumentace i pro ne-CAD uživatele a integraci do poštovního klienta (outlook)

Vault Professional má pak navíc rozšířenou funkcionalitu o práci s kusovníky, s možností integrace  na ERP systémy a ne-CAD aplikace a podporuje změnová a schvalovací řízení.

Proč implementovat Autodesk Vault?

Získáte komplexní systém správy dat (PDM) pro váš tým
Zrychlíte a zproduktivníte vaši práci – ušetříte a uvedete vaše produkty dříve na trh
Vaše projekty budou pod kontrolou z pohledu nákladů i termínů
Veškerá vaše data budou uložena v bezpečí s řízeným přístupem
Rychle a jednoduše vyhledáte a opakovaně použijete již existující data
Budete mít pod kontrolou kusovníky, změnová řízení, procesy atd.
Veškerá data z TPV můžete sdílet do výroby, obchodu či managementu

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI SYSTÉMU

Správa produktu a projektových dat
Pořizování, organizace a sledování dat, simulací i procesů vč. dokumentace
Tvorba a správa kusovníků
Podpora a řízení revizí
Efektivní vyhledávání a znovupoužití návrhových i konstrukčních dat
Podpora spolupráce na vývoji a konstrukci výrobku (Concurrent Engineering)
Podpora týmové práce na projektech, reportování, dashboard, vizualizace dat
Automatizace životního cyklu produktu
Podpora změnových řízení
Jednoduchá administrace
Nastavitelná úroveň zabezpečení
Řízení přístupových práv a uživatelů
Integrace s CAD/CAM/CAE
Integrace s Microsoft Office
Integrace s Microsoft Sharepoint
Integrace s ERP systémy
Podpora spolupráce na projektech AEC (Architectire Engineering & Construction)

Která verze Autodesk Vault je pro vás vhodná?

FunkceVault BasicVault WorkgroupVault Professional
Základní správa dat
Přímá CAD integrace   
Podpora AnyCAD   
Rychlé vyhledávání dat   
Centrální umístění projektových dat    
Opětovné využívání dat   
Simultání navrhování   
Jednoduchá administrace   
Rychlé, flexibilní nasazení   
Integrace MS Office (Word, Excel, PP)   
Pokročilá správa dat
Vizuální správa dat pro Inventor  
Automatizace úloh a vytváření výstupů  
Automatické publikování a řízení PDF   
Projekty a reportování  
Správa revizí  
Pružná ochrana dat  
Integrace Microsoft Outlook   
Životní cyklus výrobku  
Vault Office (pro ne-CAD uživatele)  
Správa kusovníků (BOM) 
Automatizace změnového řízení 
Vlastní objekty 
Replikace mezi lokacemi 
Revit integrace 
ERP integrace 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2019 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Idealabu.