Nabízíme  řadu školení zaměřených na jednotlivé produkty nebo na specializované úlohy při konstruování, z kterých si můžete vybrat to nejvhodnější právě pro vás.

Pro optimální využívání vlastností CAD software je nutné uživatelům – konstruktérům, projektantům či technologům umožnit seznámení s jednotlivými funkcemi programů, ale i s nejvhodnějšími postupy práce pro jejich konkrétní úkoly.

A v případě, že si z naší standardní nabídky nevyberete, rádi vám připravíme školení na míru, podle vašich potřeb a požadavků.


Školení:

  • 2D CAD programy
  • 3D CAD programy – základní školení
  • 3D CAD programy – pokročilá a metodická školení
  • Simulace a optimalizace
  • Správa dat
  • Specializovaná školení

Jednotlivá školení jsou vedena našimi zkušenými lektory, specialisty se znalostí problematiky projektování, konstruování a výpočtů. Na závěr jednotlivých školení účastníci projdou ověřením znalostí, buď formou testu, nebo vypracováním úlohy dle zadání. Úspěšní účastníci následně obdrží osvědčení o absolvování školení.


ŠKOLENÍ – 2D CAD programy

AutoCAD Mechanical, školení pro začátečníky

Trvání: 3 dny

Školení zaměřené na efektivní tvorbu 2D dokumentace v prostředí AutoCAD Mechanical. Seznámí účastníky s nástroji na zjednodušení a zrychlení tvorby výkresové dokumentace, podporu národních standardů, využití standardizovaných dílů a materiálů a moduly generátorů používaných dílů a skupin či moduly pro strojírenské výpočty a kontrolu součástí s využitím FEM. Předpokládá se znalost AutoCADu.

AutoCAD,  školení pro začátečníky

Trvání:  3 dny

Školení zaměřené na tvorbu projektování a kreslení v prostředí AutoCADu. Seznámí účastníky s prostředím systému, kreslícími funkcemi a postupy pro usnadnění vytváření výkresové dokumentace. Zahrnuje práci s bloky a externími referencemi, parametrizaci výkresů a práci s podklady (PDF, skenované dokumenty).

AutoCAD, rozdílové školení

Trvání: 1 den

Rozdílové školení pro uživatele starších verzí AutoCADu. Je zaměřeno na seznámení s novinkami aktuální verze a jejich přínosy při zpracování projektů.

AutoCAD LT, základní školení

Trvání: 2 dny

Školení zaměřené na tvorbu 2D dokumentace v prostředí AutoCADu LT. Seznámí účastníky s prostředím systému, kreslícími funkcemi a postupy pro usnadnění vytváření výkresové dokumentace.

AutoCAD LT, rozdílové školení

Trvání:  1 den

Rozdílové školení pro uživatele starších verzí AutoCAD LT. Je zaměřeno na seznámení s novinkami aktuální verze a jejich přínosy při zpracování projektů.

3D CAD programy – základní školení

Inventor, školení pro začátečníky

Trvání: 5 dnů

Školení nových uživatelů Autodesk Inventor. Seznámí účastníky s prostředím systému, funkcemi pro tvorbu náčrtů, modelováním jednotlivých dílů, práci v sestavách a vytváření výkresové dokumentace. Řeší využití parametrizace a dalších postupů pro zefektivnění práci ve 3D.  Zahrnuje modelování plechových dílů, jejich rozviny, stejně jako práci se svařenci a rámovými konstrukcemi. Plus další nástroje pro zefektivnění práce konstruktéra.

Inventor, rozdílové školení

Trvání:  1 den

Rozdílové školení pro uživatele starších verzí Inventoru. Je zaměřeno na seznámení s novinkami aktuální verze a jejich přínosy při tvorbě projektů.

Fusion 360 , školení pro začátečníky

Trvání: 3 dny

Školení nových uživatelů Fusion 360. Seznámí účastníky s prostředím systému, nástroji pro modelování jednotlivých dílů, práci v sestavách a vytváření výkresové dokumentace. Řeší využití parametrizace a dalších postupů pro zefektivnění práci ve 3D.  Školení zahrnuje i kinematiku návrhu, vizualizace a animace.

3D CAD programy – specializovaná a metodická školení

Inventor  iLogic – pokročilé programování v prostředí Inventoru

Trvání: 3 dny

Programování v Autodesk Inventoru. Vytváření konfigurovatelných 3D modelů a jejich dokumentace s využitím technologie iLogic. Předpokládá se dobrá znalost Autodesk Inventoru.

Inventor  –  modelování velkých sestav

Trvání: 2 dny

Školení uživatelů Autodesk Inventor zaměřené na práci s velkými sestavami. Využití metody skeletonu, zjednodušování sestav, vizualizace. Předpokládá se znalost práce v Inventoru.

Inventor –  volnoplošné modelování

Trvání: 2 dny

Školení uživatelů Autodesk Inventor zaměřené na pokročilou práci s plochami. Import, úpravy a modelování obecných ploch, jejich analýza, využití ploch při tvorbě objemových dílů.

Inventor –  modelování plechových dílů

Trvání: 1 den

Školení uživatelů Autodesk Inventor zaměřené na vytváření součástí ohýbaných z plechů. Různé postupy při tvorbě plechových dílů, rozviny, export dat pro výrobu.  Využívání a modelování razníků. Předpokládá se znalost práce v Inventoru.

Inventor –  svařované díly, rámové konstrukce

Trvání: 2 dny

Školení uživatelů Autodesk Inventor zaměřené na konstruování svařovaných dílů.  Modelování dílů pro svařence, jejich úprava, modelování svarů. Tvorba rámových konstrukcí s využitím modulu Frame Generator. Předpokládá se znalost práce v Inventoru.

Inventor Professional –  Trubky a potrubí, kabely a svazky

Trvání: 2 dny

Školení uživatelů Autodesk Inventor Professional pro práci s potrubními systémy. Návrh hadicových spojení. Návrh elektrických kabelů a kabelových svazků v 3D modelech. Využití schémat zapojení vytvořených v AutoCAD Electrical a nebo v AutoCAD ECS při práci v 3D návrhu.   Předpokládá se znalost práce v Inventoru.

Simulace a optimalizace

Inventor Professional – Kinematika a dynamika tuhých těles

Trvání: 1 den

Školení kinematické a dynamické analýzy sestav v prostředí Autodesk Inventoru.

Inventor Professional –  Pevnostní analýza FEM

Trvání: 2 dny

Úvod do metody konečných prvků, možnosti pevnostních výpočtů v oblasti lineární statiky objemových těles a výpočty vlastních frekvencí v prostředí Autodesk Inventor Professional

Pevnostní, teplotní a dynamické analýzy v prostředí Autodesk Inventor Nastran nebo Autodesk Simulation Mechanical

Trvání kurzu: 3 dny (základní školení) – případně dle požadavků zájemce

Úvod do MKP, popis filozofie a uživatelského prostředí programu Inventor Nastran (dříve Nastran In-CAD), příp. Simulation Mechanical. Příprava modelu, generování sítí dle charakteru a cíle úlohy. Vyhodnocování grafických výstupů, tvorba grafů a automaticky generovaný report.

Autodesk NASTRAN

Trvání: 1 den

Možnosti solveru Autodesk NASTRAN, datové struktury a typy úloh, postprocessing. Školení je určeno pro zkušené uživatele MKP programů.

Autodesk CFD  –  Analýza proudění a přestupu tepla

Trvání: 3 dny

Mechanika tekutin a přenos tepla v praxi, možnosti řešení v CFD, fyzikální vlastnosti tekutin,  typy proudění, typy přenosu tepla, typy změn, vibrace, chování tekutin, .. Numerické modely , cyklus výpočtu. Ovládání programu Autodesk CFD – preprocesing, definování vlastností a okrajových podmínek, definování typu úloh, vyhodnocování výsledků.

 

Autodesk Moldflow Adviser

Trvání: 2 dny

Školení ovládání programu Moldflow Adviser, příprava výpočtu (geometrie, vtoky, materiálová databáze,…), typy výpočtů (simulace plnění formy, chlazení, deformace,…) postprocesing (vyplnění formy, rozložení teplot a tlaků, studené spoje, uzavřený vzduch).

Školení je určeno pro uživatele se znalostí technologie vstřikování plastů.

Autodesk Moldflow Insight

Trvání: 3 dny

Typy procesů možných řešit pomocí Moldflow analýzy, preprocesing (úprava geometrie, síťování, materiálové vlastnosti, vtoková soustava, temperační a chladicí okruhy, zástřiky, jádra, ..) postprocesing- vyhodnocení výsledků analýz včetně smrštění a deformací, určení směru vláken, deformace jader atd. přenos do MKP pro pevnostní analýzu výlisku.

Správa dat

Autodesk Vault Basic – správa dat pro konstrukční týmy

Trvání: 2 dny

Školení modulu Autodesk Vault Basic pro správu konstrukčních dat. Koncepce, zásady práce, správa uživatelů, správa systému.

Autodesk Vault Professional , Workgroup – správa konstrukčních a výrobních dat

Trvání: dle potřeb uživatele

Školení systému Autodesk Vault Professional (Workgroup) pro správu konstrukčních a projektových dat. Koncepce sytému, zásady práce, správa uživatelů, správa systému. Využití CAD a NON-CAD uživateli, možnosti integrace.

Specializovaná školení

Autodesk Inventor CAM – programování CNC strojů v prostředí Inventoru

Trvání: 2 dny

Ovládání aplikace Inventor CAM (dříve Inventor HSM), frézovací a vrtací cykly 2,5 D, 3D a 5D, soustružení, simulace obrábění, tvorba postprocesorů. Školení předpokládá znalost Autodesk Inventor.

Autodesk Recap – zpracování 3D mračen bodů v systémech Inventor, AutoCAD, Navisworks

Trvání: 2 dny

Školení Autodesk Recap je určeno uživatelům Autodesk software, kteří mají zájem racionalizovat stávající postupy projektování pomocí 3D mračen bodů, pořízenými laserovými 3D skenery. Obsahem školení je seznámení s koncepcí práce s mračny bodů, s prostředím systému Recap, import a úprava dat, metodika práce s mračny v systémech Navisworks, Inventor, AutoCAD apod.

Autodesk Factory Design Utility – projektování a optimalizace výrobních linek

Trvání: 5 dnů

Školení uživatelů Autodesk Factory Design Suite či Factory Design Utility. Seznámení s koncepcí systému, modelováním procesů (Process Analysis), tvorbou 2D layotů, vytvářením 3D layoutů v prostředí Inventoru, asociativita s 2D layouty, integrace velkých dat a jejich analýza v Navisworks, spolupráce jednotlivých modulů, vytváření vlastních Factory assets, využívání 3D mračen bodů pro efektivní zachycení aktuálního stavu výroby a další.

Metodiky práce – efektivní konstruování v prostředí Autodesk Inventoru

Trvání: dle potřeb uživatele

Návrh metodiky konstruování přináší zefektivnění návrhu výrobků. Na základě analýzy používaných postupů při konstruování je vytvořena nová metodika jednotlivých částí návrhu výrobku a následně provedeno proškolení pracovníků konstrukce. Metodiky konstruování jsou vysoce individuální záležitostí vytvářenou vždy pro konkrétního zákazníka.

KATEGORIE ŠKOLENÍ

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »