Nabízíme  řadu školení zaměřených na jednotlivé produkty nebo na specializované úlohy při konstruování, z kterých si můžete vybrat to nejvhodnější právě pro Vás.

Pro optimální využívání vlastností CAD software je nutné uživatelům – konstruktérům, projektantům či technologům umožnit seznámení s jednotlivými funkcemi programů, ale i s nejvhodnějšími postupy práce pro jejich konkrétní úkoly.

A v případě, že si z naší standardní nabídky nevyberete, rádi Vám připravíme školení na míru, podle Vašich potřeb a požadavků.

Školení:

  • 2D CAD programy
  • 3D CAD programy – základní školení
  • 3D CAD programy – pokročilá a metodická školení
  • Simulace a optimalizace
  • Správa dat
  • Specializovaná školení

Jednotlivá školení jsou vedena našimi zkušenými lektory, specialisty se znalostí problematiky projektování, konstruování a výpočtů. Na závěr jednotlivých školení účastníci projdou ověřením znalostí, buď formou testu, nebo vypracováním úlohy dle zadání. Úspěšní účastníci následně obdrží osvědčení o absolvování školení.

ŠKOLENÍ – 2D CAD programy

AutoCAD Mechanical 2020, školení pro začátečníky

Trvání: 3 dny

Školení zaměřené na efektivní tvorbu 2D dokumentace v prostředí AutoCAD Mechanical. Seznámí účastníky s nástroji na zjednodušení a zrychlení tvorby výkresové dokumentace, podporu národních standardů, využití standardizovaných dílů a materiálů a moduly generátorů používaných dílů a skupin či moduly pro strojírenské výpočty a kontrolu součástí s využitím FEM. Předpokládá se znalost AutoCADu.

AutoCAD 2020,  školení pro začátečníky

Trvání:  3 dny

Školení zaměřené na tvorbu projektování a kreslení v prostředí AutoCADu. Seznámí účastníky s prostředím systému, kreslícími funkcemi a postupy pro usnadnění vytváření výkresové dokumentace. Zahrnuje práci s bloky a externími referencemi, parametrizaci výkresů a práci s podklady (PDF, skenované dokumenty).

AutoCAD 2020, rozdílové školení

Trvání: 1 den

Rozdílové školení pro uživatele starších verzí AutoCADu. Je zaměřeno na seznámení s novinkami aktuální verze a jejich přínosy při zpracování projektů.

AutoCAD LT 2020, základní školení

Trvání: 2 dny

Školení zaměřené na tvorbu 2D dokumentace v prostředí AutoCADu LT. Seznámí účastníky s prostředím systému, kreslícími funkcemi a postupy pro usnadnění vytváření výkresové dokumentace.

AutoCAD LT 2020, rozdílové školení

Trvání:  1 den

Rozdílové školení pro uživatele starších verzí AutoCAD LT. Je zaměřeno na seznámení s novinkami aktuální verze a jejich přínosy při zpracování projektů.

3D CAD programy – základní školení

Inventor  2020, školení pro začátečníky

Trvání: 5 dnů

Školení nových uživatelů Autodesk Inventor. Seznámí účastníky s prostředím systému, funkcemi pro tvorbu náčrtů, modelováním jednotlivých dílů, práci v sestavách a vytváření výkresové dokumentace. Řeší využití parametrizace a dalších postupů pro zefektivnění práci ve 3D.  Zahrnuje modelování plechových dílů, jejich rozviny, stejně jako práci se svařenci a rámovými konstrukcemi. Plus další nástroje pro zefektivnění práce konstruktéra.

Inventor 2020, rozdílové školení

Trvání:  1 den

Rozdílové školení pro uživatele starších verzí Inventoru. Je zaměřeno na seznámení s novinkami aktuální verze a jejich přínosy při tvorbě projektů.

Fusion 360 , školení pro začátečníky

Trvání: 3 dny

Školení nových uživatelů Fusion 360. Seznámí účastníky s prostředím systému, nástroji pro modelování jednotlivých dílů, práci v sestavách a vytváření výkresové dokumentace. Řeší využití parametrizace a dalších postupů pro zefektivnění práci ve 3D.  Školení zahrnuje i kinematiku návrhu, vizualizace a animace.

3D CAD programy – specializovaná a metodická školení

Inventor  iLogic – pokročilé programování v prostředí Inventoru

Trvání: 3 dny

Programování v Autodesk Inventoru. Vytváření konfigurovatelných 3D modelů a jejich dokumentace s využitím technologie iLogic. Předpokládá se dobrá znalost Autodesk Inventoru.

Inventor  –  modelování velkých sestav

Trvání: 2 dny

Školení uživatelů Autodesk Inventor zaměřené na práci s velkými sestavami. Využití metody skeletonu, zjednodušování sestav, vizualizace. Předpokládá se znalost práce v Inventoru.

Inventor –  volnoplošné modelování

Trvání: 2 dny

Školení uživatelů Autodesk Inventor zaměřené na pokročilou práci s plochami. Import, úpravy a modelování obecných ploch, jejich analýza, využití ploch při tvorbě objemových dílů.

Inventor –  modelování plechových dílů

Trvání: 1 den

Školení uživatelů Autodesk Inventor zaměřené na vytváření součástí ohýbaných z plechů. Různé postupy při tvorbě plechových dílů, rozviny, export dat pro výrobu.  Využívání a modelování razníků. Předpokládá se znalost práce v Inventoru.

Inventor –  svařované díly, rámové konstrukce

Trvání: 2 dny

Školení uživatelů Autodesk Inventor zaměřené na konstruování svařovaných dílů.  Modelování dílů pro svařence, jejich úprava, modelování svarů. Tvorba rámových konstrukcí s využitím modulu Frame Generator. Předpokládá se znalost práce v Inventoru.

Inventor Professional –  Trubky a potrubí, kabely a svazky

Trvání: 2 dny

Školení uživatelů Autodesk Inventor Professional pro práci s potrubními systémy. Návrh hadicových spojení. Návrh elektrických kabelů a kabelových svazků v 3D modelech. Využití schémat zapojení vytvořených v AutoCAD Electrical a nebo v AutoCAD ECS při práci v 3D návrhu.   Předpokládá se znalost práce v Inventoru.

Simulace a optimalizace

Inventor Professional – Kinematika a dynamika tuhých těles

Trvání: 1 den

Školení kinematické a dynamické analýzy sestav v prostředí Autodesk Inventoru.

Inventor Professional –  Pevnostní analýza FEM

Trvání: 2 dny

Úvod do metody konečných prvků, možnosti pevnostních výpočtů v oblasti lineární statiky objemových těles a výpočty vlastních frekvencí v prostředí Autodesk Inventor Professional

 

 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2019 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Idealabu.