Prohlížeče jsou dnes nedílnou součástí digitálních procesů. Umožňují propojení pracovníků, informací a procesů v rámci celého životního cyklu výrobku bez ohledu na zdrojovou aplikaci nebo uživatelské dovednosti.

Pro řadu společností je nutností mít k dispozici interně univerzální formát 3D CAD dat (např. STEP) bez ohledu na jejich nativní zdroj. Pro tyto společnosti nabízíme automatický konverzní nástroj od Společnosti Actify – CAD Publisher.

Univerzální technické prohlížeče

Současná situace klade:
 • vysoký tlak na dodávku produktů z pohledu kvality a komplexnosti,
 • spolupráci projektových týmů s dodavateli v různých lokalitách,
 • bezpečné sdílení informací s partnery i vnitřními odděleními,
 • dodržení termínů s plánovaným rozpočtem,
 • prohlížení CAD dokumentace s možnostmi jako poznámkování a týmové kooperace
Ochrana duševního vlastnictví
 • spolupráce s externími partnery – potřeba chránit duševní vlastnictví
 • plnohodnotné vizuální informace – „nečitelný“ formát nebo zobrazení výsledku ze vzdáleného, dostatečně zabezpečeného, zdroje
Integrace s (existujícími) systémy DMS/PLM/ERP
 • s DMS/PLM/ERP
 • ideální nástroj pro zobrazení vlastní fyzické reprezentace obsahu spravovaných objektů – souborů z celé řady CAx i kancelářských aplikací, a mohou zajišťovat i tiskové služby.

Oracle AutoVue & Spinfire Ultimate

Obecná funkcionalita obou prohlížečů

 • Prohlížení 3D i 2D nativních dat z většiny CAx systémů bez potřeby zdrojové CAD aplikace
 • Měření geometrie
 • Analýzy modelů – řezy, struktura výrobku, kolize
  • Porovnání modelů – dílů i sestav
 • Poznámkování
 • Tisk
 • Komunikace

Koncept aplikace
 • „modulární” – lze zakoupit předefinovanou kombinaci modulů
 • každý soubor se „importuje“ dle nastavení importéru pro daný typ souboru, pracuje se pak vždy s interním formátem
Způsob konfigurace
 • předefinované balíčky importérů pro požadované formáty
Výhody
 • převedený soubor(y) je uložen včetně měření, pohledů a poznámek v jednom souboru (interní formát SpinFire) – nečitelný pro ostatní aplikace
 • volný prohlížeč pro interní formát (včetně zaznamenaných poznámek, měření, řezů a pohledů)
 • možnost plovoucí nebo podnikové licence
 • uživatelské rozhraní dostupné v majoritě jazykových mutací (včetně češtiny)
 • podpůrné funkce pro oblast plastikářství a forem
 • možnost exportu do obecných CAD formátů (STEP, JT, IGES, Parasolid, …) v nejvyšší konfiguraci produktu
Nevýhody
 • vyšší cena při stejné konfiguraci CAx oproti AutoVue
 • nižší počet CAx 2D importérů
 • bez prohlížení (a poznámkování) kancelářské a elektro dokumentace

Více o o prohlížeči Actify Spinfire.

 

logo oracle autovue

Koncept aplikace
„vše v jednom” – prohlížeč v dané konfiguraci načte jakákoliv podporovaná data bez nutnosti dokupovat samostatné importéry
 • pracuje vždy přímo s nativními daty
Dostupné konfigurace
 • AutoVue Office
 • AutoVue 2D Professional
 • AutoVue 3D Professional Advanced
 • AutoVue EDA Professional
 • AutoVue Electro-Mechanical Professional
Výhody
 • možnost jednoho sofistikovaného 2D (mechanical, elektro) i 3D prohlížeče v jedné aplikaci
 • společnost TD-IS poskytuje české rozhraní k Desktop Edition
 • windows komunikační rozhraní a web-viewer pro zakomponování řešení vzdálených přístupů k DMS/PLM aplikacím
Nevýhody
 • nemá plovoucí licence
 • nutné AutoVue i pro pouhé prohlížení poznámek (nutný i zdrojový CAD soubor)

Více o o prohlížeči Oracle AutoVue.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »