info@td-is.cz            +420 377 441 025

GDPR na webu TD-IS

Na této stránce se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách společnosti TD-IS, s.r.o. obecně zpracováváme, k jakému účelu a jak můžete ovlivnit to, jaká cookies ukládáme do vašich zařízení.

Zpracování osobních údajů

Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem společnost TD-IS, s.r.o. coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň tato strana informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků. Pro jednotlivé případy uvedené výše máme připravené individuální informační listy či souhlasy se zpracováním osobních údajů, které odpovídají dané situaci.

V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (podobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):

Jméno a příjmení (bylo-li vyplněno)

E-mailovou adresu

Telefonní číslo (bylo-li vyplněno)

Název firmy (bylo-li vyplněno)

Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.

Jiné údaje nejsou (s výjimkou cookies) prostřednictvím našich webových stránek uchovávány. O cookies pojednává strana Soubory cookies na tomto webu.

Kde osobní údaje uchováváme

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, případně v sídle naši společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:
Poskytovatel hostingových služeb
Externí dodavatelé marketingových služeb a správy / vývoje našich webových stránek.
Účetní kancelář
Advokátní kancelář
Poskytovatelé analytického software pro anonymizovanou analýzu webu
Poskytovatelé reklamních systémů pro online propagaci
Poskytovatelé různých systémů pro mediální analýzu či monitoring trhu
Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči naší společnosti coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří:
Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.
Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.
Máte právo na to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
Máte právo, abychom na vaši žádost zúžili zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
Máte právo požadovat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje, které o vás zpracováváme.
Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.
Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty).
Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky.

Kontaktní osoba pro řešení vašich dotazů a námitek

Máte-li jakýkoli dotaz, pochybnost či námitku k osobním údajům, které o vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte kontaktovat našeho Odpovědného zástupce na kontaktech uvedených níže.

Ing. Pavel Mareš
jednatel společnosti
pavel-mares@td-is.cz
+420 737 218 245

 

 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »