Skvělý nástroj pro simulace a optimalizaci výrobků

Inventor Nastran (dříve Autodesk Nastran In-CAD) je nástrojem pro rychlé a efektivní provádění výpočetních analýz metodou konečných prvků (MKP) postavený nad robustním a přesným řešičem – průmyslovým standardem NASTRAN.

Inventor Nastran je integrován  do prostředí Autodesk Inventoru  a má tak zajištěnu plnou geometrickou asociativitu s analyzovaným CAD modelem a výrazně tak urychluje a minimalizuje práce potřebné pro úspěšnou simulaci a Inventor Nastran  tak pomáhá  konstruktérům efektivně ověřit a optimalizovat konstrukci.

Co přináší Inventor Nastran?

Díky  přehlednému, logickému a intuitivnímu ovládání Inventor Nastran poskytuje uživatelům – konstruktérům špičkovou technologii technických počítačových simulací, která byla ještě v nedávné minulosti určena pouze  specializovaným výpočtářům-analytikům.

Inventor Nastran – možnosti

 • Lineární a Nelineární statika (vč. teplotního napětí) – geometrické a materiálové nelinearity, kontakt, možno zohlednit předpětí
 • Modální analýza – identifikace vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmitů, možno uvažovat včetně předpětí
 • Dynamické výpočty
 • Přechodová odezva – analýza odezvy konstrukce na známé, časově proměnné buzení
  • Nelineární přechodová odezva
  • Frekvenční odezvy – vyhodnocení odezvy konstrukce na harmonické buzení
  • Odezva na náhodné buzení – určení odezvy konstrukce na stacionární náhodné zatížení definované prostřednictvím výkonové spektrální hustoty
  • Spektrální odezva – určení odezvy konstrukce na maximální zrychlení při různých frekvencích (např. točivé stroje, nevyvážené pneumatiky)
 • Automatizovaná pádová zkouška – analýza procesu nárazu a následků pádu součásti
 • Lineární a nelineární ztráta stability (Linear and nonlinear buckling – např. vzpěr)
 • Únavová analýza – analýza mezních stavů a životnosti konstrukcí při cyklickém zatěžování, vč. nízko a vysokocyklové únavy
 • Sdílení tepla – stacionární i nestacionární problémy

Inventor Nastran – další vlastnosti

Systém umožňuje i výpočty kompozitních materiálů  a také řešení silně nelineárních úloh, tj. možnost zahrnutí geometrických a materiálových nelinearit – od oceli, přes polymery, gumu až po lidské tkáně.

Software je plně kompatibilní s aplikacemi Moldflow a Autodesk CFD. Uživatel tak má možnost importovat například data z aplikace Autodesk CFD a následně s nimi v prostředí Inventor Nastran pracovat.

Přenos tepla

 

Dostupnost software

Inventor Nastran je k dispozici jako součást průmyslové sady Product Design & Manufacturing Collection.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2021 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »