systém lze nastavit dle přání uživatele

  info@td-is.cz            +420 377 441 025

EasyPLM je řešení s architekturou Client/Server, a může být provozován s databází Microsoft SQL nebo Oracle podle preferencí zákazníka.

Výhodou pro zákazníky je modulová koncepce systému EasyArchiv/EasyPLM. Pro uživatelé, kteří nepotřebují úplně všechny funkce,  je možné systém  nakonfigurovat  podle  jejich požadavků z těchto modulů:

EasyArchiv/EasyPLM Core – správa obecné a/nebo technické dokumentace

Založení a správa všech definovaných typů dokumentace – systém může spravovat veškeré typy dokumentů prakticky z libovolné aplikace, například:

Vyhledávaní

 • podle všech atributů v rámci všech nebo jednoho typu dokumentu
 • podle klasifikačních stromů
 • full-textové vyhledávání v atributech i obsahu dokumentů
 • Query Folder (virtuální adresář zobrazující dokumenty dle přednastavené podmínky)

Řízení přístupu k dokumentaci při kooperaci více pracovníků

 • otevření a editace dokumentu s automatickou rezervací
  • přímo z prostředí klienta
  • z prostředí integrované aplikace
 • možnost manuálního Check in/Check out

Prohlížení a poznámkování dokumentace (integrované prohlížeče např. AutoVue, SpinFire, …)

 • tisk dokumentace
 • z prohlížeče nebo z nativní aplikace

Správa projektů, uživatelů a jejich přístupových práv

 • definice vzorových struktur projektů, kopírování těchto struktur mezi projekty
 • možnost výběru řízení dle projekčních oprávnění přímo na začleněném dokumentu
 • definice práv uživatele na základě jeho zařazení do hierarchie projektu nebo přiřazení k procesním akcím

Správa změnového a schvalovacího řízení včetně předávání interní pošty v rámci systému s možností napojení na externí e-mailový server

 • uživatelský sled stavů pro různé typy dokumentace s návaznými uživatelskými právy
 • správa verzí, revizí, indexů; definice jejich sousledností a chování

Historie všech událostí (založení, editace, tisk, změna stavu, nová verze, …)

Integrace na řízení tisků (plot management) CIMGRAPH

Export/import

 • export/import obsahu dokumentace (nativní, konvertovaný)
 • export/import do XML
 • podpora ISDOC pro elektronické faktury
 • zákaznicky definované exporty (např. tvorba adresářové struktury dle struktury dokumentace v EasyArchivu, přeuložení nativních obsahů, atd.)

EasyArchiv/EasyPLM Workflow – řízení procesů

 

Grafický návrh a sledování procesů

 • možnost hierarchické definice procesu – každý proces lze využít jako komponenta (podproces) v procesu jiném

Proaktivní řízení standardních i add-hoc procesů

 • sledování termínů a řešení v případě zpoždění
 • automatické upozornění e-mailem při příchozí akci nebo v případě problémů s procesem (pro vlastníka a administrátory procesů)
 • definice zástupnosti pracovníků

XML pro export/import procesů

Uživatelsky definovatelné činnosti a automatiky na každém uzlu

EasyArchiv/EasyPLM BOM – správa položek a kusovníků

Správa součástí nakupovaných/vyráběných

 • součást může být provázána na libovolný počet různých typů dokumentů (CAD, Office, foto, ..)

Tvorba víceúrovňových kusovníků konstrukčních, technologických, výrobních, montážních…)

Možnost integrace s CAD a ERP systémy

 • struktura modelů z CAD aplikace je přenášena integrací přímo do kusovníku, položky pak mají připojen zdrojový model, případně i výkres
 • plánovací/výrobní systém může poskytovat on-line data ze svých číselníků (typy položek, jednotky, atd.) nebo dat (např. pro informaci data z výrobních objednávek), jsou mu pak předávána data nových a změněných součástí (položek) včetně jejich struktury – kusovníků

XML pro export/import kusovníků

Správa verzí a změnové řízení

EasyArchiv/EasyPLM WP – technologické postupy

Správa a tvorba technologických postupů a operací

Variantní postupy

Normování

Správa nářadí

Číselníky pracovišť, pracovníků, strojů, .. (vlastní nebo náhledem do propojeného ERP)

Správa verzí a změnové řízení

EasyArchiv/EasyPLM klasifikace

Zatřídění jakéhokoliv objektu (dokumentu, položky, projektu, atd.)

Struktura tříd „uživatelsky“ definovatelná

Grafická orientace ve stromech tříd

Klasifikační atributy pro každou třídu s možností využití dědičnosti

EasyArchiv/EasyPLM ERP konektor – propojení s ERP nebo jinými PLM systémy

EasyPLM lze propojit s ERP systémy, kde jsou využívány běžné IT komunikační standardy. Jsou podporovány ERP systémy řady výrobců, například SAP, INFOR LN, BaaN, JDE, QUAD, ale i menší systémy, jako je například EasyTechnology, Helios, POHODA a jiné.

Je možné realizovat propojení i na jiné DMS a PLM systémy, jako jsou Agile, Teamcenter či Autodesk Vault, BIM 360 Docs.

 • vzájemné on-line náhledy (např. z ERP na dokumentaci; z PLM na číselníky a výrobní informace o položkách)
 • COM rozhraní, databázová propojení – komunikační tabulky, web services, výměna dat ve formátu XML/ISDOC/..

EasyArchiv/EasyPLM Integrace – integrace na CAD a Office systémy

EasyArchiv/EasyPLM má k dispozici integrace jak na kancelářské aplikace (MS Office), tak na CAx systémy různých výrobců. Podporuje Autodesk systémy, jako jsou Inventor, AutoCAD, Revit (BIM) a další, a dále pak systémy CATIA, Pro/E – CREO, Solidworks, Solid Edge, EPLAN, TopSolid, Microstation,  NX, ZWCAD a další.

Spolupráce s těmito aplikacemi pak pokrývá následující funkčnost:

 • Přímý přístup do EasyPLM z integrované aplikace
 • Správa modelů, výkresů, produktů, analýz, CNC programů atd.
 • Obousměrná asociace atributů mezi CAD a správou dokumentace (položkou v případě použití modulu BOM)
 • Automatická tvorba neutrálních výkresových formátů (PDF, DWF, STEP, atd.) pro tisk a prohlížení
 • Automatické doplňování rohových razítek podle definovaných schvalovacích a změnových řízení
 • V případě použití modulu BOM generování kusovníku z prostředí CAD aplikace

EasyArchiv/EasyPLM Plot – integrace plot managementu / řízení tisků

EasyPLM podporuje i systémy správy tiskových zařízení, např. plot-management společnosti CIMGRAPH, který řídí tiskové úlohy dle požadavků uživatelů s podporu následující funkcionality:

 • Evidence výtisků (řízené kopie, určení, podpora výměny papírové dokumentace, …)
 • Hromadný tisk dokumentace
 • Tisk překryvných vnitřních a vnějších razítek
 • Sledování nákladů na tisk

EasyArchiv/EasyPLM Manager – manažerské výstupy

Sledování množství vytvořených dat

Sledování kvality dat

Možnost definice váhových faktorů jednotlivých parametrů

Vyhodnocování dle pracovníků, skupin, útvarů

Export do XLS nebo XML, případně PDF

EasyArchiv/EasyPLM DS – distribuovaný server pro více lokací

Možnost replikovat data mezi jednotlivými lokalitami uživatele

On-line replikace na vyžádání nebo v nastavených časech

Možnost Off-line replikace

Klienti systému EasyPLM

EasyPLM má k dispozici standardního Windows desktop klienta, EasyArchiv LT klienta, nebo také WEB Klienta. Pomocí Web klienta lze přistupovat do systému i z mobilních zařízení různých platforem.

Pro uživatele, kteří se účastní pouze procesů řídících dokumentaci, je k dispozici doplněk do MS Outlook.

EasyArchiv/EasyPLM WEB Klient

 • Aktivní přístup k dokumentaci prostřednictvím internetu/intranetu
 • Dostupná veškerá funkčnost včetně Workflow s výjimkou CAD integrací

Bezpečné ukládání dat

Systém EasyPLM při správě dat využívá několik bezpečnostních úrovní, od vlastního přihlášení do systému pomocí jména uživatele a jeho hesla (či řízené Active Directory), přes oprávnění spojené s profilem uživatele či jeho rolí, určujícím dostupné funkce systému, až po možnost řízení přístupových práv k dokumentům, položkám, procesům a dalším dle stavů a zařazení do příslušné organizace.

Bezpečnost je dále posílena kryptováním názvu souborů, případně i jejich obsahu, které jsou ukládány do zabezpečené oblasti.

EasyPLM splňuje požadavky důvěryhodného digitálního úložiště, je certifikováno dle ISO 16363:12 .

Příklady dalších řešených agend

 • Napojení datových schránek – příjem a odesílání včetně archivace zpráv
 • Oběh, schvalování a archivace účetních dokladů
   • přijaté a vydané faktury
   • objednávky
  • cestovní příkazy
  • s možností napojení na karetní systémy
 • Správa řízené/systémové dokumentace se seznamováním
 • Požadavkový a schvalovací systém pro IT zdroje (SW, HW, služby, oprávnění)

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »