komplexní systém správy dokumentace

  info@td-is.cz            +420 377 441 025

EasyArchiv/EasyPLM je systém pro podporu životního cyklu výrobku, od správy konstrukčních a výrobních dat až po podporu procesů všech oddělení společnosti.

EasyArchiv i EasyPLM jsou stejný nástroj, pouze v jiných konfiguracích.

 • EasyArchiv zajišťuje bezpečné ukládání a správu dokumentů, s otevřeným a uživatelsky přívětivým přístupem k archivovaným dokumentům a s možností úprav základního řešení podle požadavků uživatelů.

 • EasyPLM je rozšířením systému EasyArchiv zajišťující komplexní správu životního cyklu výrobku ( včetně správy položek, kusovníků, technologie, projektů, workflow procesů a integrace na ERP) i návazných dokumentů a jiných informací.

Systém dokáže spravovat jakoukoliv dokumentaci/položky/technologické postupy/operace/nářadí a/nebo další objekty s návaznými procesy (workflow) v rámci celé firmy, prakticky bez omezení.

EasyPLM lze integrovat s řadou informačních systémů a  dalších sw nástrojů používaných ve firmě a je možné jej přizpůsobit pracovním procesům podle aktuálních i budoucích potřeb a požadavků uživatelů.

Přínosy pro uživatele / společnost

Obchodní, technická i výrobní dokumentace v pořádku, s aktuálními údaji.

Veškerá dokumentace uložena na zabezpečeném úložišti, vždy dostupná pouze pro oprávněné osoby.

Výrobková a technologická data přehledně řízena s návazností na dokumentaci i ERP data.

Schvalovací procesy a změnová/revizní řízení pod kontrolou s notifikacemi.

Snížení chybovosti v podkladech a vnitrofiremní komunikaci.

Snížení pracnosti a umožnění spolupráce při tvorbě konstrukční a výrobní dokumentace a předávání informací.

Přehled o aktuálním stavu projektů.

Automatizace opakujících se činností.

Základní funkce systému EasyPLM

 • Správa dokumentace,
 • TPV (položky, kusovníky, technologické postupy),
 • změnové řízení,
 • workflow (procesní řízení s grafickým rozhraním),
 • prohlížení a poznámkování souborů,
 • správa projektů,
 • integrace ERP, CAD/CAM/CAE, CRM, MS Office, Outlook, ..,
 • archivace a zálohování,
 • manažerské výstupy,
 • klasifikace, třídění,
 • podpora více lokací uživatele.

Popis modulů a funkcí »

 

 

Pokud je  systém nakonfigurován jako PLM řešení, je zajištěna správa produktových informací od jejich ideového vzniku až po údržbu výrobku. Jinými slovy je podporován a spravován kompletní životní cyklus výrobku.

Za hranice možností s Easy produkty

EasyArchiv/EasyPLM je možné rozšířit o ERP systém EasyTechnology, pro plánování a řízení výroby a vytvořit tak komplexní informační systém společnosti, který pak pokrývá celou oblast TPV přes plánování a řízení výroby až po změny a servisní zásahy na konkrétním výrobku.

Dalším návazným systémem je EasySCM – portál pro efektivní výměnu dat s dodavateli a odběrateli, podrobnosti na dotaz.

Ověřeno v praxi

V současné době používá EasyArchiv/EasyPLM celá řada společností z nejrůznějších oblastí – jejich stručný výčet včetně charakteristiky řešení naleznete na stránce referencí.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »