info@td-is.cz            +420 377 441 025
Události 10. února 2023 Blog

Informační systémy pro efektivní řízení firem.

V dnešním příspěvku bych chtěl říci pár slov k efektivnímu řízení firem.  Důraz kladu na to slovo efektivní, protože firmu lze řídit i rozhlédnutím se po dílně a vydáním příkazů. Tam se asi bude trochu ztrácet ta efektivita. Je jasné, že bez přesných informací ve správný čas to nepůjde. Jak již dříve někdo řekl, vše je o správném načasování: Informaci, která přijde příliš brzy, nikdo nepochopí, informace, která přijde pozdě, nikoho nezajímá ……. Tento citát jsem si vypůjčil proto, že jsem často konfrontován se skutečností, kdy firma používá nějaký informační systém, z něho si nějakým způsobem plní excelovské tabulky, s jejichž pomocí plánuje a řídí výrobu. Což znamená, že ta data jsou neaktuální již v okamžiku, kdy opustila informační systém. Proto bychom si měli položit 3 základní otázky:

Potřebujeme informační systém?

Ano, každý, kdo cokoliv vyrábí potřebuje informační systém. Doba Excelovských sešitů je nenávratně pryč, stejně jako ukládání dokumentace do sdílených složek.

Jaký informační systém vybrat?

Otázka není vůbec jednoduchá a rozhodně se nedá říci, že když koupíme ten nejdražší, tak nemůžeme nic zkazit. V 1. řadě to záleží na procesech ve firmě a na její velikosti. Jiné požadavky má korporace s mnoha uživateli a jiné firma, kterou musí uřídit 3 lidé. Na druhé straně je třeba počítat také s tím, že firma poroste a systém tedy musí být schopen zvládnout i nové výzvy.

Jaké jsou požadavky na informační systém?

Komplexní systém by měl obsahovat tyto základní prvky:

Správa dokumentace a životního cyklu výrobku (PLM)

Základem jakékoli výroby je platná dokumentace.  Dokumentaci musí být možno schvalovat na různých úrovních, provádět změnové řízení a zobrazovat jenom tomu, komu je určená. Z toho vyplývá i požadavek na bezpečné úložiště, kterým v žádném případě není sdílená složka na disku. Pokud firma používá CAD systémy, měl by systém zvládnout integraci na tento systém.

To platí nejen o atributech dílců, ale i při tvorbě a udržování kusovníků.

Řízení výroby a logistika

Navazujícím prvkem je ERP systém, v ideálním případě pracující se stejnými daty jako PLM, tím myslím společně sdílené databáze obou systémů, nikoli přenosy dat mezi nimi.

Cílem ERP je dodat požadované množství artiklu v dohodnuté ceně, termínu a kvalitě.

Potřebujeme tedy nástroje pro správu technologických a zakázkových kusovníků, variantních technologických postupů. Dále materiálové a kapacitní plánování, cenové varianty pro nákup, podporu řízení jakosti (jak z pohledu měrových protokolů, tak i z pohledu kalibrace měřidel).

Systém musí být schopen řešit různé typy výrob, neboť například firma provozuje jak lisovnu, tak nástrojárnu, kde jsou naprosto rozdílné přístupy k řízení výroby. V neposlední řadě je nezbytné sledovat nákladovost a to nelze zajistit jinak než zpětným hlášením z výroby, ideálně pomocí čárových kódů, které je jednoduché pro obsluhu a prakticky vylučuje možnost chybného zadání.

S tím souvisí i zpětná sledovatelnost výrobku, v odvětvích jako automobilový, letecký průmysl či potravinářství je to prakticky povinnost. To je jenom velice stručný přehled základní funkcionality, ale i z něho je zřejmé, že toto nezajistí žádný účetní program ani s nástavbou pro výrobu.

Finance

Ideální stav je samozřejmě, pokud systém obsahuje i modul financí, včetně účetnictví. Na druhou stranu integrace s účetním programem má také své výhody. Tyto programy jsou obvykle ve firmě dlouhou dobu, takže účetní jsou na ně zvyklé a nemusí se učit nic nového, není potřeba migrovat účetní data a podobně. Při dobře provedené integraci ostatní uživatelé informačního systému ani nepoznají, odkud svoje data dostávají.

Kontaktujte nás a nechte si představit naše systémy EasyPLM a EasyTechnology.

Ing. Ladislav Peleška
Ing. Ladislav Peleška – vedoucí divize ERP

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »