NÁSTROJ PRO TVORBU SCHÉMAT POTRUBNÍCH SÍTÍ A ROZVODNÝCH TECHNOLOGIÍ

AutoCAD Plant 3D slouží k vytváření schémat potrubních sítí a rozvodných technologií a jejich začlenění do 3D návrhů výrobních závodů.

AutoCAD Plant 3D je určen pro inženýry, projektanty  a další  technické pracovníky potrubních systémů a rozvodů  a dalšího technologického zařízení.

Proč používat AutoCAD Plant 3D?

Pomůže vám:

 • Vytvářet a sdílet izometrické pohledy, ortografická data a rozpisky.
 • Vytvářet schematické diagramy, rozvržení výrobních závodů a další výkresy pro návrh výrobních závodů pomocí specializovaných nástrojů.
 • Obsahuje knihovnu více než 400 inteligentních objektů závodů, jako jsou například šablony zařízení, podpůrné šablony a konstrukční prvky podporující 40 standardů, včetně ANSI a DIN.

Vlastnosti AutoCAD Plant 3D

 • Rychle kreslení PID – kontextové příkazy aplikace AutoCAD® usnadňují kreslení diagramů potrubních sítí a rozvodných technologií.
 • Knihovny symbolů dle průmyslových standardů – sada nástrojů Plant 3D je dodávána s knihovnami symbolů dle průmyslových standardů, které jsou dostupné na paletách nástrojů. Tyto knihovny zahrnují standardy PIP, ISA, ISO/DIN a JIS.
 • Štítky a formáty zpráv odpovídající projektovým standardům – lze přizpůsobit štítky a poznámky tak, aby odpovídaly standardům vyžadovaných projektem nebo klientem. Stejně jako formáty zpráv specifické pro daný projekt.
 • Ověřování dat – možnost rychlé identifikace možných chyb kontrolou konzistence dat v diagramech potrubních sítí a rozvodných technologií podle uživatelsky definovaných pravidel.
 • Rychlé modelování výrobního závodu ve 3D – 3D modely výrobních závodů lze rychle vytvářet pomocí parametrického modelování zařízení, knihoven konstrukčních ocelí a projektových specifikací potrubí s využitím katalogů potrubí odpovídajícího oborovým normám.
 • Parametrické šablony zařízení – zařízení lze vytvářet a upravovat pomocí parametrických šablon a urychlit tak návrh rozvržení výrobního závodu.
 • Konstrukční modelování – konstrukce, schodiště, zábradlí a žebříky lze konstruovat pomocí ocelových profilů odpovídajících průmyslovým normám, včetně norem AISC, CISC a DIN.
 • Tvorba specifikace potrubí pro konkrétní projekty – specifikace potrubí lze přizpůsobit tak, aby splňovaly konkrétní požadavky projektu. Do návrhů je možné začlenit. standardní komponenty i komponenty přizpůsobené pro konkrétní projekty.
 • Tvorba a úpravy ortografických výkresů potrubí – extrakce ortografických výkresů potrubí přímo z 3D modelu a aktualizujte je během aktualizací 3D modelu.
 • Automatizovaná tvorba zpráv specifických pro projekt – lze definovat formáty zpráv pro projekt a automaticky pak vyplňovat data přímo z 3D modelu.
 • Automatizovaná tvorba izometrie potrubí – lze vytvářet standardizované nebo projektové izometrické výkresy potrubí přímo z 3D modelu.
 • Dokumentace modelu BIM – lze vytvářet modely BIM pro jednotlivá výrobní zařízení ve spolupráci s pracovníky z jiných průmyslových oborů.

AutoCAD Plant 3D je k dispozici  jako součást licence AutoCAD včetně specializovaných sad nástrojů a webových a mobilních aplikací a jako součást průmyslových sad, například sady Autodesk Product Design & Manufacturing Collection.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2021 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »