Řešení pro řízení a plánování výroby

  info@td-is.cz            +420 377 441 025

Jste výrobní firma, jako účetní software používáte POHODU a potřebujete sledovat detailněji vaši výrobu, připravovat kalkulace výrobků do nabídek, zaplánovat zakázku ještě před akceptací abyste zjistili, zda jste schopni dostát kapacitně i časově svému závazku? Tyto a další pokročilé funkce pro řízení a plánování výroby nabízí řešení EasyTechnology. Integrace EasyTechnology s POHODOU společnosti Stormware s.r.o., se osvědčilo u mnoha našich zákazníků. Můžete ho mít také ….

EasyTechnology – pohodové řízení vaší složité výroby

EasyTechnology (ET) je komplexním systémem zajišťujícím správu a řízení výroby, včetně potřebných podpůrných komponent, jako jsou součásti/kusovníky, technologické postupy, dále nářadí/stroje a skladové hospodářství. Jedinečnou a unikátní vlastností systému je přímé provázání se systémem EasyArchiv (DMS/PLM).

Systém je primárně určen pro výrobce na zakázku, a to zejména pro nástrojárny, strojírenské výroby, kovovýroby, výrobu strojů, nábytku, oken, technického skla a další odvětví. Tito zákazníci požadují krátké průběžné doby dodávek se současným zajištěním vysokých kvalitativních nároků.

Vzhledem k široké konfigurovatelnosti je ET určen pro nasazení jak v malých, tak ve středních a velkých firmách. Na jednoduchost systému byl od počátku kladen maximální důraz.

Řešení spolupracující se systémem POHODA

www.pohoda.cz
www.pohodaplus.cz

 

Integrace EasyTechnology s Pohodou

Kompatibilita s řadami systému: POHODA SQL, POHODA E1

Integrace je realizována přímým propojením databází obou programů, díky propojení na úrovni databáze je dosaženo okamžitého přenosu dat z EasyTechnology do POHODA, z POHODA jsou data přenášena v určitém časovém intervalu (obvykle 5 minut). Před editací v EasyTechnology je záznam vždy nejprve aktualizován vůči POHODA.

Různé agendy programu POHODA mohou být propojeny obousměrně (EasyTechnology <-> POHODA), případně jen jedním směrem (EasyTechnology -> POHODA / POHODA -> EasyTechnology), a to dle potřeb zákazníka.

Hlavní přínosy pro uživatele
 • Vaše účetní nemusí měnit systém, na který je zvyklá.
 • Získáte okamžitý přehled o plnění zakázek – přesná evidence výroby a nákladů na ni.
 • Vytíženost strojů, prostoje, opravy, dohledání konkrétního stroje, dělníka, materiálu pro jakoukoliv operaci zpětně dle požadavků odběratelů.
 • Neomezená možnost customizace – v menších firmách nedocenitelné.
 • Bezpečné přílohy – každému objektu ET lze připojit libovolný počet dokumentů a formátů (office, PDF, CAx modely, výkresy), které dále spravuje EasyPLM.
 • Systém barev pro rychlou orientaci. V praxi to znamená, že např. na první pohled vidíte, kterých položek si nemusíte všímat (zelená – hotovo, vyfakturováno), na které pozor (žlutá – blíží se termín) a problém (červená – zakázky po termínu).
 • Kapacitní a materiálové plánování.
 • Generování materiálových požadavků – automatizované objednávání přímo na zakázku.
 • Použité technologie čárových kódů maximálně zjednoduší vkládání dat. Například přihlašování a odhlašování práce provádí dělníci čtečkou čárového kódu.
 • Zadání počtu vyrobených kusů v sériové výrobě lze provádět přímou komunikací s přesnou váhou, propojenou na řídící systém výrobního stroje apod. Tímto způsobem se navíc eliminuje riziko chyb způsobených “uklepnutím” na klávesnici.
 • Pohoda BI a EasyTechnology – data z účetnictví i výroby v kostce.

 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »