Výpočty a simulace nejsou žádný problém –  disponujeme analytiky- výpočtáři, odborníky s mnohaletou praxí a rozsáhlými zkušenostmi, kteří široké spektrum teoretických znalostí a odborných dovedností uplatnili při řešení řešením komplexních projektů, a to nejen v komerční, ale také akademické sféře.

Personální a technické zázemí společnosti umožňuje nabídnout našim zákazníkům komplexní služby, a to zejména při vývoji nových a optimalizaci stávajících produktů a při řešení netradičních problémů vyskytujících se v technické praxi.

Čím se zabýváme a co nabízíme

Strukturální analýzy

tj. veškeré výpočetní analýzy v oblasti mechaniky pevných těles (lineární a nelineární, statické výpočty a dynamické úlohy včetně pádových zkoušek, výpočty životnosti součástí, termomechanika…)

Multibody simulace

CFD simulace (Computational Fluid Dynamics) – Řešení problémů proudění kapalin, jako např. analýza a optimalizace proudění např. v potrubních, filtračních nebo ventilačních systémech, včetně obytných prostor, analýza a optimalizace chlazení strojů, nástrojů a elektronických komponent, atd.

Sdílení tepla – řešení úloh sdílení tepla – hodnocení rozložení teplotních polí v analyzovaných součástech či technologických procesech (např. tvarování a skloviny, hutních materiálů či polymerů, chlazení sklářských či polymerních výrobků)

Multifyzikální simulace – řešení komplexních úloh, které zahrnují kombinaci všech výše uvedených problémů (strukturální analýza v kombinaci s analýzou proudění a sdílením tepla)

Optimalizace – konstrukční a technologické optimalizace ve všech výše uvedených oblastech, tj.

• konstrukční optimalizace při řešení strukturálních problémů (včetně optimalizace topologické s možností návaznosti na aditivní technologie výroby nových výrobků)
• optimalizace proudění, resp. optimalizace jednotlivých komponent systémů
• optimalizace rozložení teplotních polí ve výrobcích nebo nástrojích (např. sklářských formách,..), včetně optimalizace technologických procesů (např. sklářská výroba či zpracování plastů, včetně optimalizace reziduálního pnutí)

Výstupy

Výpočetní zpráva s podrobnou analýzou výstupů, vč. identifikace technických problémů a návrhu jejich eliminace či optimalizace produktu, příp. technologického postupu.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2021 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »