info@td-is.cz            +420 377 441 025
Události 31. března 2023 Novinky

DOTACE VIRTUÁLNÍ PODNIK

V dubnu 2023 byl vyhlášen nový dotační projekt Virtuální podnik.  Dotace  je zaměřena na podporu projektů na využívání digitálních technologií v podnicích, zvýšení úrovně digitalizace, či automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů.

Dotace je určena pro malé (do 49 zaměstnanců) a střední podniky (do 249 zaměstnanců), mimo hlavního města Prahy. Žadatelem nemůže být společnost s ručením omezeným, kde byl k podílu společníků vydán kmenový list.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 • Datum vyhlášení výzvy:  19.4.2023
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 3.7.2023
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2.11.2023

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Podpora digitální transformace firmy,
 • Logistické a skladové technologie,
 • Vnitropodniková konektivita,
 • Kybernetická bezpečnost,
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů,
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace,

NA CO LZE ZÍSKAT PODPORU

 • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě – především servery, počítače, tablety, chytré telefony, aktivní a pasivní prvky sítě LAN
 • Specializované koncové zařízení a periferie – polohovací zařízení, tablety, 3D systémy a monitory, hardware pro VR, nevýrobní plottery, tiskárny, skenery, kancelářské kopírovací stroje apod.
 • Logistické systémy – „robotické ruce“, logistické robotické manipulátory, baličky, logistické dopravníky, technologie pracující s čárovými kódy, RFID či QR (čtečky atd.), roboty pro úklid areálu atd.
 • Monitorovací systémy – přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony atd.;
 • Hardware pro mobilní distanční přístup zaměstnanců do firemní sítě – 4G/5G modemy, switche a routery, headsety, hardwarové šifrovací klíče, koncový hardware zajišťující online videokonference a nezbytný hardware používaný pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě či areálu žadatele;
 • Základní SW – kancelářské aplikace, operační systém pro Workstation, který není OEM, jednoduché (základní) účetní programy, nebo aplikace pro daňovou evidenci, tedy podnikový informační systém s omezenou funkcionalitou, webové stránky a e-shop;
 • Pokročilé SW – systémy pracující na bázi umělé inteligence (AI), systémy pracující s rozšířenou realitou a VR, pokročilé softwarové nástroje pro programátory, softwarové návrháře, softwarové licence, virtualizační platformy, dohledové systémy včetně jejich nezbytných částí, manažérské informační systémy MIS, pokročilé části podnikového informačního systému, software pro archivaci, BIM a CDE systémy pro vytváření digitálních dvojčat ve stavebnictví a příbuzných oborů, distribuované řídící systémy DCS, kapacitní plánování výroby APS, WMS, atd.;
 • Služby a ostatní výdaje – náklady na SW, který je poskytován v rámci cloudových služeb v maximální době trvání projektu, služby poradců, expertů jednorázová školení;
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění digitální transformace.

VÝŠE DOTACE

Minimální výše dotace 250 tis Kč.

Maximální výše dotace  v rámci limitu podpory de minimis. (Ekvivalent 200 tis. EUR či dle stavu čerpání daného žadatele).

MÍRA DOTACE:

Malý podnik: 40 %
Střední podnik: 30 %

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »