Snadno dostupné simulační a optimalizační nástroje v cloudovém software

Modul Simulation CAD – CAM – CAE systému Autodesk Fusion 360 je cloudová aplikace pro rychlé a efektivní provádění výpočetních analýz metodou konečných prvků (MKP) postavená nad robustním a přesným řešičem – průmyslovým standardem Nastran.

Přímá integrace modulu do prostředí geometrického modeláře Autodesk Fusion 360 umožňuje plnou asociativitu s CAD jádrem a výrazně tak urychluje a minimalizuje práce potřebné pro úspěšnou simulaci. Spolu s průmyslem uznávaným řešičem Nastran se tak Autodesk Fusion 360 stává velmi silným nástrojem, který pomáhá konstruktérům snadno ověřit a optimalizovat konstrukci.

Proč používat výpočty a simulace ve Fusion 360?

Máte možnost zjistit chování a zatížení vašich výrobků přímo při jejich konstrukci.

Významně šetříte náklady  pro konstrukci a technickou přípravu výroby.

Zvýšíte technické parametry vašich výrobků, včetně spolehlivosti a životnosti.

Dovolí vám snížit hmotnost konstrukce.

Omezíte  problémy při výrobě prototypů a jejich zkouškách.

K dispozici máte i masivní výkon cloudových výpočetních zdrojů.

Aplikace umožňuje řešit jak lineární, tak komplexní nelineární úlohy se zohledněním geometrických (velké posuvy a přetvoření), materiálových nelinearit a kontaktu. Z pohledu uživatele je aplikace navíc přehledná, logické a intuitivní. Součástí aplikace je také modul pro zjednodušení CAD modelu.

Jaké úlohy  řeší Autodesk Fusion 360 ?

  • Lineární statika – výpočet rozložení napětí, posuvů, přetvoření a dalších účinků v analyzovaném dílu, resp. sestavě zatížené statickým zatížením
  • Modální analýza – identifikace vlastních frekvencí a vlastních tvarů kmit
  • Nelineární statika – výpočet rozložení napětí, posuvů, přetvoření a dalších účinků v analyzovaném dílu, resp. sestavě zatížené statickým zatížením se zohledněním geometrických a materiálových nelinearit
  • Ustálené sdílení tepla – výpočet rozložení teplotních polí a tepelného toku v analyzované součásti či sestavě
  • Teplotní napětí – výpočet rozložení napětí, posuvů, přetvoření a dalších účinků v analyzovaném dílu, resp. sestavě zatížené změnami teploty v kombinaci se statickým zatížením konstrukce
  • Ztráta stability konstrukce – identifikace požadovaných módů a multiplikátorů zatížení pro dosažení kritické síly
  • Mechanical Event Simulation (simulace mechanických událostí) – výpočet průběhů napětí, posuvů, přetvoření a dalších účinků v průběhu specifikovaného časového úseku v analyzovaném dílu, resp. sestavě zatížené časově závislým zatížením
  • Tvarová optimalizace – topologická optimalizace zaměřená na minimalizaci hmotnosti součásti při daném zatížení a uložení

Pro tvarovou optimalizaci je však vhodnější využívat nástroje specializovaného modulu Autodesk Fusion 360, a to  Generative design, který nabízí podstatně širší možnosti použití.

 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2021 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »