Počítačový simulační software pro dynamiku tekutin

Autodesk CFD poskytuje flexibilní nástroje pro simulaci procesů proudění tekutin a sdílení tepla, umožňuje tak analyzovat a optimalizovat jejich průběhy a následně zvýšit užitnou hodnotu, spolehlivost a výkonnost navrhovaných strojů a zařízení. Autodesk CFD najde uplatnění všude tam, kde je potřeba řešit a optimalizovat problémy spojené s prouděním, ventilací, filtrací, aerodynamikou, ohřevem, chlazením či tepelným komfortem a také tam, kde je kladen důraz na snižování energetické náročnosti.

Interoperabilita s programy pro výpočty strukturální analýzy Fusion 360 Simulation a Autodesk Inventor NASTRAN umožňuje řešit komplexní multifyzikální úlohy. Uživatel tak dostává do rukou nástroj, který mu umožňuje zohlednit vliv reálného zatížení včetně proudění a tepelného zatížení na celkové deformační chování a napjatost analyzované součásti a následně efektivně optimalizovat konstrukční provedení stroje či zařízení včetně zvýšení jejich životnosti.

Proč používat Autodesk CFD?

Efektivní nástroj pro simulaci proudění a sdílení tepla a následnou optimalizaci analyzovaných procesů (z průmyslové praxe např. chlazení elektronických systémů, LED osvětlení a řady dalších), strojů, výrobních zařízení, budov (řízená ventilace, tepelný komfort,…) či vodních děl.
Nástroje pro automatické a adaptivní generování výpočetní sítě.
Robustní, spolehlivý a přesný řešič.
Rychlá a efektivní příprava výpočetního modelu, uživatelsky přívětivé prostředí, usnadněné zadávání komplexní okrajových podmínek, pokročilé materiálové modely, uživatelsky modifikovatelné materiálové databáze.
Snadné, rychlé a efektivní zpracování výstupních dat, včetně automaticky generovaného reportu.
Práce nejen s nativními daty Autodesk Inventor a Autodesk Fusion, ale i nativnimi daty dalších populárních CAD systémů.
Výpočty volitelně na lokálním počítači, výpočetním serveru, v případě potřeby masivních výpočtů na cloudu společnosti Autodesk.

Charakteristické rysy Autodesk CFD

Autodesk CFD lze pořídit ve verzi

  • Premium Multi-User
  • Ultimate Multi-User

Porovnání vlastností jednotlivých produktů.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2019 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Idealabu.