Události 27. ledna 2021 Blog

PLM v době Covidové aneb mohou konstruktéři dělat produktivně z domova? Když otevřu jakýkoliv článek, pustím si televizi nebo rádio, okamžitě na mě naskočí hromada informací od odborníků na současnou pandemickou situaci. Rozhodl jsem se tedy přidat k oněm 10 miliónům českých expertů na boj s Covidem. Podívejme se spolu na celou situaci z pohledu toho, jak mohou informační technologie v této složité době podpořit práci výrobních podniků.

PLM v době Covidové

Zdravotní opatření vedou celou řadu organizací k tomu, aby jejich pracovníci přešli na home office, pokud to samozřejmě jde. Obráběcí stroje, nebo třeba lisy si těžko někdo přestěhuje do obýváku, ale je řada profesí, zejména v předvýrobní fázi, kde to za určitých podmínek lze. Nezbytná je samozřejmě infrastruktura – dostatečně rychlý Internet, notebooky, aplikace pro týmovou komunikaci, informační systémy umožňující vzdálená a bezpečná připojení. To pro velké korporace asi není problém, ale menší firmy nemívají příliš početné IT oddělení a potřebnou infrastrukturu a tak i velcí odpůrci cloudových řešení asi začínají měnit své názory.

Jak mohou konstruktéři, ale i jiní pracovat z domova?

Nutnou, nikoli dostačující podmínkou je, že pracují v CAx aplikaci a že se nějak „dostanou“ ke společným datům. Jejich produktivní práce poté závisí především na tom, jak mají potřebná data uložena. Stále existuje řada firem, které mají pouze sdílené disky na serveru a strukturu adresářů. Takové uspořádání má své limity i za běžného provozu – obtížné verzování, duplicita dat, nemožnost týmové práce nad jednou sestavou, nezajištěná ochrana intelektuálního vlastnictví atd. Lze v takovém prostředí pracovat mimo kancelář? Jistě že ano, ale problémy tohoto řešení se ještě znásobí. I přes seberychlejší připojení tahat data obrovských sestav je náročné, uchovávat konzistenci dat pak bez neustálých telefonátů skoro nemožné. Určitě se mezi čtenáři nenajde nikdo, kdo dosud neslyšel termín PLM (Správa životního cyklu výrobku). Někteří takové systémy používají, jiní o nich uvažovali a těm ostatním se to zdálo, jako zbytečná investice – přeci jejich sdílené disky a kusovníky v excelu perfektně fungují. Aktuální situace všem těmto „pochybovačům“ v plné nahotě ukázala, že tomu tak není a že s tím něco musí udělat.

PLM řeší správu všech informací o výrobku po celou dobu jeho života

Napříč všemi útvary v rámci společnosti. Informací o výrobku je celá řada. Především se jedná o dokumenty – výkresy, modely, sestavy, technické specifikace, výpočty, CNC programy, plány zajištění jakosti, FMEA, balicí listy, atd. Vedle toho pracujeme s položkami – nakupovanými/vyráběnými, s kusovníky (konstrukční, technologický, …), s technologickými postupy atd. Do toho vstupuje celá řada změn a odchylek. PLM ve své podstatě dělá most mezi aplikacemi, které data a dokumenty vytvářejí (CAx, office) a těmi, které je konzumují – především systémy pro plánování a řízení výroby.

Přínosy PLM

Jejich celá řada a přesahují výrazně rozsah tohoto článku a tak se zkusím zaměřit především na to podstatné pro práci z domova. Dokument je z pohledu PLM vždy nějaká košilka s atributy (jméno, číslo, kdo, kdy,…) a nula až nekonečno souborů.  Typicky výkres obsahuje nativní soubor z CAD a k tomu náhradní representaci (obvykle PDF). Náhradní representace slouží pracovníkům bez CAD pro prohlížení, umožňuje snadný tisk a hlavně má v sobě automaticky doplněné informace o platnosti, schvalovatelích a další informace. Každý dokument může v danou chvíli editovat pouze jeden pracovník (který si ho zamkne), ostatní ho mají k dispozici pro čtení. Proto, aby se dokument mohl otevřít, nakopíruje se do lokálního adresáře uživatele. Tento přístup má dvě výhody. Za prvé umožňuje např. více lidem pracovat v rámci jedné sestavy a za druhé při případném opětovném otevření již staženého souboru systém ověří, jestli neexistuje novější verze a pokud ne, tak se soubor nemusí znovu kopírovat, což u velkých CAD dat znamená výraznou časovou úsporu. Při každém uložení dokumentu se vytvoří jeho revize, což umožňuje se vrátit k nějakému předchozímu řešení. Dalším přínosem je formalizace schvalovacích a změnových řízení. Po dokončení dokumentu spustím schvalovací proces, kdy pomocí workflow přitečou patřičným pracovníkům požadavky na připomínkování či schválení – odpadá nutnost obíhat kolegy s vytisknutým dokumentem a požadovat jejich podpisy. Jednoduchost tohoto postupu umožní snadno vtáhnout do připomínkování více specialistů a výsledný produkt je tak optimalizován. Schválený platný dokument již nelze změnit, pokud je to potřeba,  je nutno vytvořit novou verzi, která opět prochází schvalovací řízením. Nemůže se stát, že by se na dílně pracovalo s neaktuální dokumentací.

Přínosů PLM je neskutečně více a jsou v každé fázi vývoje výrobku. S ohledem na rozsah článku jsem vyzdvihl pouze některé. PLM není marketingové heslo, je to promyšlená strategie pro tvorbu dokonalých výrobků s minimálními náklady. Řešení jako EasyPLM nebo Agile jsme naimplementovali v celé řadě průmyslových podniků a na tvrdých datech můžeme prokázat jejich přínos. Pokud vás možnosti PLM oslovily, neváhejte se na nás obrátit. Zcela jistě jsme schopni vám pomoci optimalizovat vaše procesy nejen v této těžké době.

Článek připravil  Ing. Pavel Mareš – jednatel TD-IS, s.r.o. (Techmagazín 11/2020)

 

 

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2021 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.