Technika, která vyjíždí k požárům ve 22 zemích světa.

Zákazník

Tradice výroby požární techniky v České republice se datuje od roku 1899. V tomto roce byla ve Vysokém Mýtě založena firma Stratílek na výrobu požárních stříkaček a požárního příslušenství. Po znárodnění v roce 1948 dostala firma nový název THZ (Továrny hasicích zařízení) a na počátku roku 1962 se sloučila se státním podnikem KAROSA. V roce 1985 byla výroba mobilní požární techniky a v následujících letech i ostatních prostředků požární techniky převedena do závodu v Poličce, který byl součástí státního podniku KAROSA. Po roce 1989 byly postupně vytvářeny podmínky k osamostatnění závodu v Poličce. V roce 1994 se závod vyčlenil a vznikla tak firma nesoucí název THT (Továrna hasicí techniky). V současnosti má firma 250 zaměstnanců a roční obrat z prodeje požárních vozidel dosahuje hodnoty 530 miliónů Kč. Požární automobily vyrobené v THT Polička, s.r.o., používají hasiči ve 22 zemích světa.

THT Polička s.r.o vývoj a konstrukce hasící techniky

Výchozí stav

Výroba požární techniky v THT dominuje, a proto má firma bohaté zkušeností také s vývojem a konstruováním těchto speciálních vozidel. Veškeré konstrukční práce jsou prováděny pomocí počítačové techniky v 3D CAD systému, což zajišťuje vysokou kvalitu výsledné práce. Rovněž dílenské zpracování musí odpovídat evropskému standardu a jednotlivé celky i kompletní vozidla jsou proto v průběhu výroby několikrát kontrolovány odbornými pracovníky z útvaru řízení jakosti a podrobují se náročným zkouškám v podnikové zkušebně.

Společnost THT používala 10 let staré verze licencí 3D CAD software Autodesk, které již byly morálně i fyzicky zastaralé. Problematická byla práce zejména s velkými sestavami, pevnostními výpočty, které byly u původních licencí naprosto nedostatečné. Rovněž hardware byl pro nasazení moderní technologie 3D strojírenského navrhování a prototypování nevyhovující. Aby se i nadále dařilo zabezpečit vývoj a výrobu v legislativním prostředí EU i rostoucí nároky na bezpečnost, byla kompletní modernizace jedinou možností jak zvládat neustále se zvyšující požadavky na vývoj požární techniky.

Řešení

Společnost THT se po důkladné analýze 3D CAD software rozhodla zůstat věrná produktům společnosti Autodesk a po průzkumu mezi partnery Autodesku se s ohledem na dobré reference rozhodla pro spolupráci se společností TD-IS. V segmentu průmyslové výroby působí TD-IS již více než 20 let. Je partnerem společností Autodesk a Oracle, jejichž portfolio řešení doplňuje aplikacemi vlastního vývoje. TD-IS patří mezi lídry zejména v oblastech implementace řešení pro správu dokumentů, řízení životního cyklu výrobku a systémů společnosti Autodesk pro digitální navrhování a prototypování, simulace a obrábění. Řešení implementovaná TD-IS pokrývají potřeby firem všech velikostí, od malých nástrojáren po výrobu turbogenerátorů. TD-IS nabízí profesionální služby v oblasti analýz, výpočtů a simulací, implementace, správy a řízení projektů, školení…. Po úvodní analýze stávajícího stavu a nalezení úzkých míst byl jako řešení navržen přechod na aktuální verzi 3D CAD software společnosti Autodesk a nasazení výpočtového software Autodesk Nastran In-CAD. Potřeba řešit oblast CNC obrábění – frézování, byla pokryta CAM řešením Autodesk Inventor HSM, který se jednoznačně jevil jako nejvhodnější, zejména pro jeho pokročilé funkce a integrovanému Inventoru. Po první etapě analýz došlo k realizaci projektu v podobě dodávky softwarových licencí a řádného a intenzivního zaškolení celého technického týmu (konstruktéři a TPV). Jednou z priorit projektu v THT bylo propojení informačního systému (skladových položek) s kusovníky, které vznikly v CAD softwaru. Společnost TD-IS pro tento účel doprogramovala pro THT doplněk EasyLink, který umožňuje oboustranné přenášení kusovníků mezi ERP a Inventorem. Implementace systému proběhla za přispění TD-IS rychle, jen s drobnými, obratem řešenými, problémy. Software je plně implementován do podnikové infrastruktury. Hlavním cílem projektu byl rychlý přechod na nový software s co nejmenšími časovými prodlevami, možnost přesně a rychle přizpůsobit návrh výrobku požadavkům zákazníka a zkrátit realizaci celé zakázky při zachování vysoké kvality. A toho bylo dosaženo.

Přínosy
  • možnost využívání pokročilých funkcí CAD řešení a tím zrychlení konstrukčních prací
  • najednou nám stačily kapacity konstrukčního oddělení (uvažovali jsme o ….. dalších dvou konstruktrů, nyní si vystačíme s původními čtyřmi
  • důkladné proškolení konstruktérů pro práci s CAD ………
  • jojojojooo
  • nenenenen

hasící technika CAS speciál

Komentář zákazníka

„Naše rozhodnutí o výběru řešení a jeho integrátora se prokázalo jako správné. Díky podpoře společnosti TD-IS se podařilo rychle a bez větších problémů integrovat do praxe řešení a dosáhnou vytyčených cílů. Naše spolupráce pokračuje dále, protože se s takovým dodavatelem troufáme pustit do dalších společných projektů!“

Ing. Luboš Moravec, technický ředitel, THT Polička, s.r.o

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2019 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Idealabu.