Zákazník

KUMMER s.r.o. je moderní, dynamicky se rozvíjející česká společnost zabývající se výrobou malých a středních sérií výrobků pro různé odběratele.  Společnost byla založena v roce 2008, od počátku byla jejím nosným výrobním programem výroba přesných strojních součástí vyráběných dle vlastní výrobní dokumentace anebo podle dodané výrobní dokumentace nebo dodaného vzoru. S rostoucí výrobou byla společnost přesunuta do nových výrobních prostor v areálu v Hradčovicích, kde sídlí vedení firmy i vlastní výroba.

Firma se specializuje na přesné CNC frézování na tří, čtyř a pětiosých obráběcích centrech s využitím CNC technologie CAD/CAM. Pro zefektivnění a zkvalitnění výroby bylo nakoupeno několik průmyslových robotů, 3D měřící zařízení a pro zkvalitnění samotné výroby a organizace práce byl pořízen nový informační systém.

Výchozí stav

Se zvyšujícím se objemem zakázek se ukázalo, že stávající používané postupy technické přípravy výroby a řízení vlastní výroby nejsou dostatečně efektivní a neumožňují zajistit aktuálnost průběžných informací z výroby a kooperací. Proto se v roce 2017 vedení společnosti KUMMER s.r.o. rozhodlo nasadit moderní nástroje pro plánování a řízení výroby tak, aby bylo zajištěno důsledné plánování a evidování výroby a vedení společnosti mělo k dispozici aktuální informace o všech dokončených i rozpracovaných zakázkách.

“Postupně jsme narazili na organizační potíže, protože chyběla možnost hledat data a informace v centrálním informačním systému. Bylo rozhodnuto, že se od sebe oddělí účetnictví a řízení a sledování výroby. Veškeré sklady a objednávky byly vedeny v ekonomickém systému Pohoda. Problém nastal při pohybech polotovarů a rozpracovaných výrobků. Nikdy jsme nevěděli, na které operaci a kolik kusů se určitý vyráběný díl nachází. Nejhorší to bylo při částečných pohybech zejména z kooperací, kdy jsme ztráceli úplně přehled a takto to šlo pořád dokola. Technologie byla dostupná pouze na počítači vedoucího výroby, neexistovalo jednotné názvosloví a také číslování dílů.”

Řešení

Pro výběr vhodného systému bylo definováno několik podmínek – například možnost spolupráce se stávajícím ekonomickým systémem Pohoda, řízení skladů, podpora TPV a další.

Vzhledem k charakteru zakázkové (malosériové) výroby bylo důležitým kritériem i schopnost systému pružně se vypořádat s měnícími se vstupy a výrobními kapacitami ve společnosti.

V rámci výběru se pracovníci společnosti seznámili s několika možnými ERP systémy, které slibovaly splnit požadavky společnosti, stejně jako s dodavateli těchto systémů.

Po prozkoumání vlastností jednotlivých nabízených systémů, schopností jejich dodavatelů a v neposlední řadě i s náklady na pořízení a údržbu byl jako vhodné řešení zvolen systém EasyTechnology společnosti TD-IS, s.r.o. Mezi důvody, které rozhodly při výběru, je vhodné uvést koncepci systému, který lze přizpůsobit různým typům výroby, ale také jej rozšiřovat o další funkce díky standardním modulům, případně do budoucna využít schopnosti dodavatele doplnit další nástroje dle zvyšujících se požadavků a potřeb uživatelů. Navíc společnost TD-IS jako dodavatel má bohaté zkušenosti s integrací jednotlivých informačních systémů a podporou procesů ve strojírenských společnostech, takže je sto navrhnout optimalizované řešení pro každého zájemce.

Při implementaci jsme opravdu docenili podporu ze strany dodavatele systému. Na základě provedené analýzy navrhl vhodnou customizaci EasyTechnology, vyškolil klíčové uživatele systému a nainstaloval a nastavil jednotlivé moduly, včetně propojení na účetní systém Pohoda. Informace ve výrobě jsou tak nyní aktuální, díky odepisování výroby pomocí čarových kódů pak máme průběžný přehled o rozpracovanosti, kooperacích a také skladech a zásobách materiálu, objednávkách i hotových výrobcích, včetně nákladů na výrobu.

Další přínosy

Díky základní verzi EasyArchivu, systému na správu dokumentů, který je součástí EasyTechnology, jsou k dispozici i příslušné podklady, jako jsou materiálové listy, protokoly ze zkoušek či výkresy i 3D modely výrobků, a to vždy adresně pro uživatele dle jejich oprávnění.

Komentář zákazníka

„S volbou společnosti TD-IS jsme spokojeni, hodnotíme ji jako solidního dodavatele, který je sto nám trvale zajišťovat podporu a rozvoj pro naše systémy“. 

Ing. Karel Man, výkonný ředitel KUMMER s.r.o.

Spokojený zákazník EasyTechnology

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2019 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Idealabu.