Opravdu efektivní řízení výroby potřebuje průběžné údaje o fungování jednotlivých strojů a pracovišť, o  stavu vyrobených dílů, o měřených hodnotách kontrolovaných rozměrů, ale též o stavech strojů a jejich provozních hodnotách. A také mít nástroje na jejich zobrazení a vyhodnocování pro další zlepšování výrobních postupů pro zvýšení kvality, výkonnosti a spolehlivosti výroby.

Monitoring výroby využívá DNC sítě propojující jednotlivé stroje, pracoviště a výrobní linky do podnikové sítě LAN a umožňují účinnou komunikaci s DNC serverem. Získaná provozní data jsou uchovávána a zpracovávána v monitorovacím systému a nebo přímo v MES systému.

Ověřené a spolehlivé řešení MDC MAX, které máme pro vás  k dispozici,  využívá technologie společnosti CIMCO.

Co vám přinese monitoring výroby?

On-line sběr informací z výrobního procesu.

Okamžitý přehled o provozních stavech strojů a pracovišť.

Informaci o provozních parametrech jednotlivých zařízení a odchylkách od plánovaných hodnot.

Přehled o plnění plánu výroby, zhotovených výrobcích i spotřebě materiálu.

Možnost vyhodnocování spolehlivosti a predikce poruch.

Monitoring výroby  – MDC -Max

Na DNC řešení CIMCO navazuje další produkt zavedené dánské společnosti CIMCO, kterým je MDC-Max. Ten je určen primárně k monitoringu výroby, kde pomocí dat ze stroje dokážeme v reálném čase zobrazit vytíženost jednotlivých strojů a následně také generovat grafy a tabulky k porovnání efektivity v různých obdobích, směnách či různých obsluhách.

Integrace do DNC sítě

MDC-Max  je integrován do programu DNC-Max, případně dovede komunikovat také s NC-Base a tím tvoří velice robustní program pro řízení výroby a její následné vyhodnocování.

DNC-Max se stará o samotnou komunikaci mezi strojem a serverem. MDC-Max vyhodnocuje definovaná data, která jsou zkoumána. Jde například o informace o obráběcím cyklu, počtu vyrobených kusů, zatížení stroje či například informace řízení potenciometru. Zde však záleží na samotném řídicím systému stroje, která data dokáže uživatelům poskytnout.

Grafy a tabulky

Díky automatickému generování zpráv je možné zobrazit nasbíraná data ve formě grafů a tabulek a tak zjistit, jak se naplnila plánovaná výroba, případně kde jsou rezervy pro možné zefektivnění.

Mezi zkoumané veličiny patří například: Délka obráběcího cyklu na vyrobený díl, počet dílů na směnu nebo obsluhu, počet špatných výrobků, prostoje stroje, čas seřízení na jeden díl, efektivita obsluhy, celková efektivita stroje nebo třeba zobrazení stavu stroje v reálném čase. Program je velice variabilní a díky tomu je možné sledovat mnoho dalších strojních veličin.

Jak MDC-Max pracuje

K panelu řídicího systému je připojena MDC jednotka, která sbírá data právě z PLC stroje. Dále je k této jednotce připojen přístroj pro identifikaci a počítání kusů, případně pro oznámení o poruše a definici důvodu, proč stroj nepracuje.

MDC jednotka vysílá signály, prostřednictví sítě DNC, do MDC-Max softwaru, který tato data zpracuje a zobrazí v požadovaném tvaru. Podoba vysílaných signálů do sítě se může lišit v závislosti na typu stroje nebo specifickém požadavku zákazníka.

Některé stroje MDC jednotku nevyžadují a je možné se k CNC připojit přímo přes Ethernet rozhraní, kde díky určité opci stroj a MDC komunikují a vyměňují si data o aktuálním stavu a parametrech obrábění.

V prostředí programu je pak možnost vygenerovat přehledné reporty, ze kterých je možné vyčíst veškerou práci strojů a její obsluhy.

Úspěšná implementace těchto systémů závisí na mnoha faktorech. Každý zákazník si musí již na začátku uvědomit, co od takového řešení očekává, zda vyžaduje pouze datovou komunikaci pro přenos programů, či komplexní monitoring CNC (sběr dat) nebo MES (Manufacturing Execution System). Velmi důležité jsou tedy odborné konzultace a následné návrhy pro celkové i dílčí části takového řešení. Výsledný systém je řešen na míru každé společnosti a je možné jej navrhnout optimálně pro jakýkoliv druh výroby.

Řešení pro monitoring strojů jsou realizována ve spolupráci se společností DTS-Praha a.s., CIMCO Solution Provider.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2021 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.