Pro efektivní řízení výroby je nutné mít k dispozici i vhodné nástroje na optimalizaci výroby a jejího zaplánování. Informační systém EasyTechnology má modulární koncepci, k dispozici je i modul Plánování.  S ohledem na různé typy výroby a požadavky uživatelů systému  jsou dodávány dva různé moduly  pro plánování výroby. Podle charakteru jejich používání je lze odlišit jako Automatické nebo Ruční.

Vlastnosti modulu plánování

Modul Plánování umožňuje snadno a rychle zaplánovat výrobu  zakázek  – celých strojů a zařízení , skupiny či jednotlivých dílů do stávajícího výrobního plánu, a to tak, aby bylo možné maximálně využít kapacitu výrobního  zařízení a pracovišť. Dovoluje vytvořit několik variant plánu a  vybrat ten pro společnost nejvýhodnější. Pomůže snadno odhalit kritická místa výroby, navrhnout možné způsoby řešení a jejich další působení na ostatní výrobní systémy a pracoviště. Systém Plánování vám dovolí pohotově reagovat na provozní vlivy ve výrobě, jako jsou plánované opravy strojů, poruchy zařízení,  dovolené a jiná nepřítomnost výrobních pracovníků, stejně jako zpoždění dodávek materiálu či komponent z kooperace. Vždy můžete rychle zjistit, zda se vám nová zakázka “vejde” do plánu, zda ji můžete potvrdit, a nebo řešit buď termíny  nebo kapacity například v kooperaci určitých operací či dílů.

Přínosy modulu plánování:

  • Přehled o kapacitních požadavcích jednotlivých zakázek,
  • přesné informace o vytížení jednotlivých strojů a pracovišť, nalezení úzkých míst
  • reálné zobrazení plnění plánu dle aktuálních odpisů práce,
  • zkrácení průběžných dob a zvýšení produktivity,
  • schopnost posouzení vlivu požadovaných změn v plánu na jednotlivé zakázky
  • optimalizace výroby s ohledem na provozní vlivy.

Vstupními požadavky na funkci plánování jsou technologický postup a systém odvádění výroby. Bez  technologického postupu to nejde a proto i plánování načítá informace z jednotlivých operací. Každá operace má určený stroj nebo pracoviště včetně přípravného a strojního času. Do plánování se načítají celé zakázky. Samotné zobrazení plánu je rozděleno na jednotlivé stroje či pracoviště. Aby bylo zobrazení plánu správné, jsou nutné i informace o výstupu z výroby, tedy samotné odpisy jednotlivých pracovníků, které ponižují potřebný čas dokončení operace. V případě doplnění modulu MES s monitoringem strojů pak máte v Plánování k dispozici i průběžné informace o výrobě s ohledem na reálné provozní parametry a vytížení strojů a linek.

Systém plánuje do neomezených zdrojů. Výběr zakázky, kterou potřebujete přidat do plánu, se provádí  ručně. Jednotlivé operace se následně přidají na definovaná pracoviště dle termínu pozice či zakázky. Systém zobrazuje  jednotlivé operace výrobků zakázky, kde každé pracoviště má definovanou barvu zobrazení, zobrazuje se i termín zahájení a konce operace, celkový čas a další parametry.  Při potřebě posunu termínu v rámci stejného pracoviště se funkcí drag and drop proveden přesunt na jiný termín. Uživatel má možnost volby zobrazení po operacích, pozicích a nebo po celkových zakázkách. Současně systém zobrazuje přehled pracovišť (strojů) a procentuální vytížení za jednotlivé dny. Celý plán se opírá o kapacitní kalendář, kde je možné definovat čas vytížení v hodinách pro jednotlivé dny. Tento způsob plánování zobrazuje přetíženou kapacitu barevným zvýrazněním daného dne v přehledu pracovišť.

Ruční  plánování je vhodné pro firmy, které dávají přednost uživatelské úpravě  plánu, tedy přesouváním operací na jiné dny či jiné místo tak, aby jednotlivá pracoviště nebyla přetěžována.

Automatické plánování

Automatické plánování využívá systém plánování s omezenými zdroji. Po přidání zakázek do plánu  se spustí automatické zaplánování. Jednotlivé operace jsou přidány na pracoviště tak, aby nedošlo k přetížení pracoviště a přitom byl dodržen sled postupnosti jednotlivých operací. V případě nesplnění parametrů zadání je červenou barvou zvýrazněna operace, která neplní zadaný termín. Přesun operace na jiné pracoviště anebo jiný termín vyžaduje ruční úpravu s možností fixace daného termínu. Po uložení opět dojde k automatickému přeplánování nejen dané operace, ale i navazujících operací.

Automatické plánování je vhodné pro firmy, které mají větší objem vyráběných dílů s minimálními korekcemi v přesouvání termínů a potřebují mít přehled o skutečných termínech ukončení výroby dle zaplánovaných operací.

Plánování pro vaši firmu

Vhodný systém plánování pro vaši společnost vám doporučí naši techničtí konzultanti, na základě vašich požadavků a potřeb zvolí vhodnou variantu modulu Plánování.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2021 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.