Strojírenská nadstavba pro AutoCAD LT pro zvýšení produktivity práce při tvorbě technické dokumentace.

Strojírenská nadstavba TDS−Technik je určena pro podporu práce v CAD systému Autodesk AutoCAD LT. Jejím přínosem je výrazné omezení rutinní práce při tvorbě výkresové dokumentace v prostředí AutoCADu LT. Obsahuje velmi obsáhlou, stále aktualizovanou databázi strojních součástí a hutních polotovarů dle norem ČSN a STN. A mimo to i díly podle nejběžnějších norem DIN.

TDS-Technik pro AutoCAD LT je k dispozici jako trvalá licence, s možností předplacení aktualizačního servisu NEBO formou pronájmu, na období 1 – 3 roky, s možností prodloužení

Co Vám přinese TDS-TECHNIK?

Zvýší produktivitu práce v AutoCADu LT při tvorbě výkresové dokumentace i při její editaci

Díky strojírenským výpočtům umožňuje konstrukci správně dimenzovaných výrobků

Omezí případné chyby a vady návrhu

Umožňuje zachování nízkých nákladů na konstrukční pracoviště

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

 • přívětivé uživatelské rozhraní
 • rozsáhlá databáze normalizovaných dílů
 • kreslicí pomůcky
 • desítky typů strojírenských výpočtů
 • funkce pro práci s kusovníky
 • snadná instalace programu
 • možnosti uživatelského přizpůsobení

KLÍČOVÉ FUNKCE

Knihovna normalizovaných dílů

 • rozsáhlý sortiment normalizovaných strojních součástí, hutních profilů a dalších prvků
 • databáze potrubí a armatur, výrobků z plastů, svařovací materiály, materiálové listy a další informace zpracované podle vybraných norem ČSN, DIN a katalogů výrobců

Strojírenské výpočty

 • pevnostní kontrola základních strojních součástí (klíny, pera, šrouby, matice, čepy, kolíky, nýty, lana)
 • výpočet trvanlivosti valivých ložisek, normalizovaný výpočet svarů, ozubených kol, řetězů, řemenů, pružin (tlačné, tažné, zkrutné, talířové, spirálové a listové)
 • výpočet rozvinuté délky ohýbaných součástí, výpočet staticky určitých i neurčitých nosníků, pohybových šroubů, drážkovaných spojů, tlakových spojení aj.
 • výpočet rozvinu plášťů těles, průniků a přechodů pro potrubí ve vzduchotechnice a v příbuzných oborech

Kusovníky

 • generování kusovníku na základě normalizovaných součástí a vlastních dílů ve výkrese
 • možnost ukládat data z kusovníků do standardních databázových souborů (DBF, CSV, XML, aj.)
 • nástroje na editaci kusovníků

Sestavy

Kreslící pomůcky

Převody jednotek

Tolerance ISO

 

 

PODPOROVANÉ VERZE

 • Operační systém – Microsoft Windows
 • Pro AutoCAD LT 2020 až AutoCAD LT 2000
 • K dispozici i TDS Technik pro AutoCAD a AutoCAD Mechanical 2020 (od verze 2000)

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2019 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena. Vytvořeno v Idealabu.